THIRD CLASS CITIZEN

posted on 01 May 2008 11:18 by thirdclasscitizen

 
THIRD CLASS CITIZEN 
( N.) กลุ่มพลเมืองที่หาเรื่องจัดงานด้านหนังและวิดีโอบ่อยๆ โดยไม่คำนึงว่างานที่จัดขึ้นมานั้นจะอินดี้หรือไม่อินดี้ ,     ออริจินอลหรือไม่ออริจินอล เพราะเราอยากให้ทุกคนได้มาสนุกกับ 'ภาพเคลื่อนไหวที่น่าจะเปรี้ยวแปลกในทางใดทางหนึ่ง' ร่วมกัน และเกิดการพูดคุยและพบปะกันของคนหลากหลายประเภท 
(ที่รักในหนังและวิดีโอเหมือนกัน) จนเติบโตกลายเป็นชุมชนเล็กๆน่ารัก อันจะนำมาสู่การแตกยอดและ ความร่วมมือทางความคิดระหว่างกันและกันในภายภาคหน้า

 

ติดต่อพวกเราได้ที่ 
merveillesxx@hotmail.com (ต่อ-คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง)
nawee4@hotmail.com (เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์)

เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/thirdclasscitizen 

โทร 089-685-5253